Úvod > Nabídka aktivit > Kroužky pro děti s rodiči


Kroužky pro děti s rodiči


HRÁTKY tvořivé, pohybové a hudební - děti od 1 roku do 2 let s rodiči.

HRÁTKY tvořivé, pohybové a hudební – děti od 2 do 3, 5 let s rodiči

HRÁTKY jógové  - děti od 2 – 4 let s rodiči

Sportovní ABECEDA – děti od (2,5) 3 do 4 let s rodiči

 


Jóga po porodu s mimi - cvičení pro maminky s dětmi od narození do cca 1,5 let

Jóga pro těhotné

HRÁTKY tvořivé, pohybové a hudební - děti od 1 roku do 2 let s rodiči.

Setkávání a cvičení maminek s dětmi od 1 roku do 2 let.
Základ tvoří hraní s dětmi formou říkadel a písniček. Některé lekce jsou doplněny o tvoření a zpívání vázané na roční doby a svátky, jiné jsou věnovány psychomotorickému vývoji, informacím, sdílení a povídání.

ROZVRH LEKCÍ ->

 HRÁTKY TVOŘIVÉ, POHYBOVÉ A HUDEBNÍ

Společně cvičíme, tančíme, zpíváme, hrajeme si, objevujeme, sdílíme a radujeme se s dětmi. Přirozené a harmonické rozvíjení pohyblivosti, koordinace pohybů, rovnováhy, orientaci v prostoru. Cvičení obohacené říkadly a rytmickými hrátky, hrou na flétnu a kytaru při doprovodu dětí i rodičů na různé další hudební nástroje. Podpora vztahu mezi rodičem a dítětem. Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zažívají radost ze cvičení a společné hry. Rozvíjí se schopnost soustředit se, zapojovat do činnosti, ale také se uvolnit, zklidnit.
Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, cvičí se na boso nebo v ponožkách

Koloběh roku zpěvem, tancem a pohybem.
Hry, cvičení, zpívání vázané na roční doby a svátky. Rozvoj osobního projevu, vyjadřování, komunikačních dovedností, spolupráce a tvořivosti dětí. Využití pohádek, básniček a dětských příběhů.

ROZVRH LEKCÍ ->


HRÁTKY JÓGOVÉ

2011-09-21_15818IMG_0337

Jógová cvičení jsou prospěšná pro fyzické i psychické zdraví dětí. Jógové pozice působí na celkové zklidnění a vyladění organismu, zlepšují koncentraci, podporují správné držení těla, krevní oběh, posilují imunitní systém, působí pozitivně na funkci vnitřních orgánů, pomáhají odstranit únavu a vnitřní napětí.

Jógové HRÁTKY jsou zaměřeny na přirozené a harmonické rozvíjení pohyblivosti, koordinace pohybů, rovnováhy, orientaci v prostoru. Cvičení je obohaceno říkadly a rytmickými hrátky. Děti se učí prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi, zažívají radost ze cvičení a společné hry. Rozvíjí se schopnost soustředit se, zapojovat do činnosti, ale také se uvolnit, zklidnit. Důležitá je i podpora vztahu mezi rodičem a dítětem.

Každá lekce končí příběhem s poučením, který čte lektorka (děti se učí koncentraci a zklidnění) nebo malováním dětí (dětí vyjadřují své pocity a emoce).

Není nutná předchozí zkušenost s jógou.

Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, cvičí se na boso nebo v ponožkách

ROZVRH LEKCÍ ->
SPORTOVNÍ ABECEDA  pro děti od (2,5) 3 do 4 let

Sportovní všestrannost – běhání, skákání, házení, ale také lezení, plazení, kutálení. Pohybové hry s míči a dalšími pomůckami i bez nich, protahovací a uvolňovací cviky. Aktivity přispívají k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu.

Cílem kroužku je plynule navázat na přirozené pohybové aktivity dětí. Snahou je postupné vštěpování a posilování schopností pro sportovní aktivity a vytváření trvalého pozitivního vztahu k pohybu a radostné hře ve skupině dalších dětí. Děti zkouší aktivity, při kterých musí být pozorní, soustředit se, musí vnímat okolí a chápat základní souvislosti. Tyto schopnosti se pak úspěšně přenášejí i do ostatních, nesportovních aktivit. Pro děti tohoto věku je typičtější hravost než soutěživost, obsah kroužku je proto vytvářen v tomto duchu.

ROZVRH LEKCÍ ->

 Po úvodním přivítání a sladění se můžete těšit na cvičení se zpěvem a říkadly pro miminka, část lekce je věnováno zdravotním cvikům pro maminky. Na závěr je zařazeno sdílení, které podpoří maminky při nástupu do rodičovské role a prohloubí sebedůvěru maminky v péči o dítě.

ROZVRH LEKCÍ ->


Jóga po porodu s mimi

Cvičení pro maminky je uzpůsobeno přítomnosti dětí a jejich věku.

Při cvičení maminek se zaměříme na protažení svalů, posílení pánevního dna a uvolňují bederní oblasti. A to pomocí vhodných jógových pozic, dechového cvičení a relaxace.

Cvičení maminek s dětmi je do lekce začleněno dle aktuální potřeby dětí nebo na konci lekce (cca 15 minut). Toto cvičení prohlubuje vztah mezi matkou a dítětem a zároveň učí dítě lásce k pohybu.

ROZVRH LEKCÍ ->
Jóga pro těhotné

ROZVRH LEKCÍ ->

 

Facebook