O našich lektorech

Jana Ohanková

Rodiče mi dali do vínku lásku k pohybu, k horám a turistice. Zároveň podporovali moji vášeň k tanci. Dnes jsem především terapeutka a lektorka jógy a Pilates, zároveň vedu centrum pohybových aktivit pro 3 generace – SPOLEČNÝ DEN. 

Pomáhám lidem spojit se s moudrostí jejich těla, se zdravím – naším největším bohatstvím

Více informací o mne získáte na mém webu: janaohankova.cz 

Zuzana Herzingerová

Zuzana je všestranná lektorka, která své zkušenosti čerpá z tance, jógy i akrobacie. Vše dokáže sladit v hravých a pestrých lekcích pro děti a klidných a energií nabitých lekcích pro dospělé. Má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi, od miminek (masáže miminek od paní Jany Hašplové), přes cvičení s batolátky a předškolními dětmi (jóga pro děti), až po dospělé a seniory (jóga, relaxační cvičení). V práci s dětmi se inspiruje waldorfskou pedagogikou. Jde cestou zdravého životního stylu.

„Jóga pro mne není pouze cvičení, je to má životní filozofie. Jógu cvičím od malička. Pevné základy mi dala moje babička, které je již přes 90 let a je stále fit. Ona sama se po válce seznámila s jógou u paní Ossins, která zaváděla jógu do republiky.“

Moje zkušenosti:

 • studium tance – Konzervatoř DUNCAN CENTRE (http://www.duncanct.cz/), Praha. Studium jsem z důvodu mého 1. těhotenství již nedokončila.
 • Jóga pro děti – seminář Jóga pro děti (manželé Klimešovi).
 • Masáže dětí a kojenců pro rodiče s dětmi (kurz u Mgr. Jany Hašplové, České masáže dětí a kojenců (http://www.vedomerodicovstvi.cz), Praha

Jana Vojtěchovská

Fantazie dětí mě neskutečně baví a obohacuje dětské lekce. Ráda propojuji tanečky s jógovými pozicemi zvířátek a zpestřuji je jógovými hrami. Tanec i jóga děti učí pracovat s vlastním tělem, koordinovat a ovládat své pohyby, soustředit se na sebe a především spolupracovat s kamarády.

Jóga mne provází celým mým životem. Mou první lektorkou PowerYogy byla Lenka Kýrová, která mi ukázala, jak může být jóga dynamická a posilující. Následně jsem začala pravidelně navštěvovat studio Andrey Smékalové, a když se mi narodila dcerka Leontýnka, začala jsem s ní cvičit BabYogu vedenou Lenkou Gajdoštíkovou. Díky České asociaci dětské jógy (CADJ) jsem zjistila, jak úžasně hravá jóga může být a že to baví nejen děti ale i dospělé.

Jako instruktor jógových hrátek a tanečků působím i v dalších studiích: DDM P6, Move Studio 123 a Core Studio.

 • Instruktor kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi – Institut vzdělávání Evy Kiedroňové
 • Metodika cvičení dětské jógy – CADJ
 • Motivační jógové hry pro děti – CADJ
 • Jógová dobrodružství pro děti – CADJ

Lenka Ryzáková

Od dětství velice ráda sportuji, a proto jsem se rozhodla pro studium na vysoké škole. Od třinácti let také závodím za atletický oddíl A. C. TEPO Kladno. Na jaře 2014 jsem ukončila FTVS – magisterské studium se specializací – atletika. Od září 2014 vyučuji.

Od roku 2009 se věnuji tréninku dětí. Začínala jsem jako kondiční trenérka tenistů (9 – 12 let). Navázala jsem s trénováním atletické přípravky na FTVS UK Praha. Zde si mě všimla zakladatelka občanského sdružení Společného dne Jana Ohanková, a tak začala naše spolupráce. Od roku 2010 jsem lektorkou kroužků Sportovní ABECEDA a Sportovní ABECEDA pro nejmenší.

Práce s dětmi mně velice naplňuje. Mým cílem je, aby si děti vytvořily kladný vztah k pohybu a rozvíjely své pohybové schopnosti a dovednosti.

Trenérská činnost:

 • lektorka kroužků Sportovní ABECEDY a Sportovní ABECEDY pro nejmenší občanské sdružení Společného dne (od r. 2011 – současnost),
 • trenérka atletické přípravky a atletické přípravky pro nejmenší VSK FTVS UK Praha (od r. 2009 – současnost)
 • trenérka Občanského sdružení bootcamps (od roku 2010 – současnost),
 • kondiční trenérka tenistů (9 – 12 let) LTC SLOVAN Kladno (2009 – 2011),

Další znalosti:

 • instruktorka lyžování (2010),
 • instruktorka in-line bruslení (2011),
 • masérka pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (2010),
 • zdravotní tělesná výchova (1. vyčování ZTV na všech typech a stupních škol, 2. organizování a realizace zdravotně tělovýchovných programů v ústavech sociální péče a organizacích spolkové tělovýchovy a sportu) (2012).

Marie Rumlenová

Vystudovala jsem kulturologii na FFUK a poté jsem jeden rok studovala autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. Na této škole jsem se učila, jak vědomě tvořit skrze hlas a pohyb, jak znovu propojit tělo a duši v tvorbě vlastního života a v tom se snažím nadále i jako matka pokračovat. Mé děti Žofie (5) a Anežka (2) se mi staly novými učiteli a neustálou inspirací. Jsou citlivé k okolnímu světu, otevřeně přijímají to, co jim svět přináší a tvoří přirozeně v každém momentě svého života.

S waldorfskou pedagogikou jsem se poprvé letmo setkala v ekologickém centru Tereza, kde jsem vedla programy na obnovu tradic. Poté jsem měla příležitost vnímat waldorfskou výchovou v praxi při pobytu na rodinné biodynamické farmě ve Francii. Obě tato setkání ovlivnila mé budoucí směřování ve výchově vlastních dětí. V těhotenství a po porodu první dcery Žofie jsem zažila terapeutické působení ženského společenství na programech pro maminky s dětmi v A centru a to mě nasměrovalo ke studiu kurzu pro lektorky vědomé a aktivní přípravy na mateřství a rodičovství při A centru (www.acentrum.eu). Tento kurz jsem absolvovala v letech 2006–2007. V rámci studia jsem se také blíže seznámila se základy waldorfské pedagogiky.

Později jsem s první dcerou začala navštěvovat Klubíčko pro maminky s dětmi v Obci křesťanů. Těšila mě možnost trávit s dětmi čas v prostoru prodchnutém pozorností k rytmu roku, v prostoru naplněném jemnou energií ruční práce. Zalíbila se mi možnost vytvářet společenství při tvoření a společném jídle.

Od roku 2007 se též podílím na vedení mateřského klubu při waldorfské mateřské školce v Dusíkově ulici na Petřinách. A od roku 2010 jsem lektorkou SPOLEČNĚHO DNE. Dále se vzdělávám v pohybově dramatickém oboru – tento rok dokončuji třísemestrální kurz Dramatická výchova pro učitele a studuji pohyb a tanec v rámci ročního cyklu seminářů Taneční výchova – Anatomie v pohybu. Ráda se věnuji zpěvu, tanci, ručním pracím a procházkám v přírodě.

Lukáš Šimon

Od roku 2008 se věnuji divadlu jako mim, herec, autor a pedagog. Seznámil jsem se s různými formami pohybového divadla jako clownerie, commedie dell´arte, fyzické divadlo či taneční divadlo. Jsem autorem několika mimických etud a představení, spoluzakladatelem pantomimické skupiny Silent Motion, členem tanečního souboru PALEJA Ballet Theatre, a činoherního souboru Neomluvené divadlo.

V roce 2010 mě přijali na Katedru pantomimy Hudební a taneční fakulty AMU, kde jsem se kromě hereckých a pohybových technik naučil různým způsobům výuky tělesného projevu za vedení domácích i zahraničních umělců a pedagogů jako: Števo Capko, Jiří Bilbo Reidinger, Claire Heggen z Francie nebo Američan James Donlon.

V rámci vlastních divadelních projektů často využívám pozemní, vzdušnou i párovou akrobacii.

Od roku 2010 se věnuji výuce v dílnách žonglování, pantomimy a pohybového divadla.

Lenka Nováková

Díky svým rodičům jsem se od mala věnovala rozličným sportům, nejvíce pak gymnastice, lyžování a jízdě na kole. Láska k přírodě, sportu a pohybu vůbec mne nasměrovala ke studiu na FTVS. Tam jsem také propadla sportovnímu lezení. Sama jsem trénovala, vedla kroužky pro děti i kurzy pro dospělé. Před nástupem na rodičovskou dovolenou jsem působila jako vysokoškolský asistent na Katedře sportů v přírodě UK FTVS. Nyní s příchodem vlastních potomků je můj zájem zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností našich nejmenších.

Šárka Procházková

Qigong „Umění práce s životní energií“ podporuje fyzické a emoční zdraví. Pomalé, plynulé, uvolněné pohyby a protažení těla stimulují dráhy zvané meridiány, jejichž hustou sítí v těle životní energie „Qi“ protéká, a dostává se tak rovnoměrně ke všem orgánům. Qigong tak posiluje imunitní systém, napomáhá pohyblivosti a podporuje všeobecný zdravotní stav. Zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, ale nepřetěžuje je. Pravidelným cvičením po dobu delšího časového období se učíme kontrolovat svůj dech, prohlubuje se vnitřní klid, ubývá stresu a narůstá koncentrace mysli. Jemné na energii bohaté pohyby nás dovedou do meditativního stavu, ve kterém nalezneme uvolnění od problému všedních dnů a získáme zdravou stabilitu těla i mysli.

Petra Holubová

Jsem absolventkou akreditovaného kurzu zdravotní tělesné výchovy. Spolupracuji s fotbalovou přípravkou, kde pracuji s dětmi na jejich tělesné zdatnosti. Základem sportování je cvičit správně a sportovní zátěž volit tak, aby sportování neuškodilo dětem v období růstu.

Linda Boháčková

Vzdělání v oblasti cvičení: Sabongui Pilates Academy, Level I + II.