Svátky a prázdniny

  • Státní svátek: pondělí 28.10. 2019 – v tento den nebudou probíhat žádné lekce.
  • Podzimní prázdniny: 29.-30.10. 2019 – v tyto dny nebudou probíhat žádné lekce v ZŠ Petřiny – Sever a lekce vedené Janou Ohankovou.
  • Vánoční dílny ZŠ Petřiny- Sever – 6.12. 2019 – tento den se nekonají žádné lekce v ZŠ Petřiny-Sever
  • .Vánoční prázdniny: 23.12. 2019 – 5.1. 2020  – v tyto dny nebudou probíhat žádné lekce (začínáme v pondělí 6.1. 2020). 
  • Pololetní prázdniny: 31.1. 2020 – v tento den nebudou probíhat žádné lekce.