Úvod > Nabídka aktivit > Kroužky pro děti a mládež


Kroužky pro děti a mládež


Sportovní ABECEDA  pro děti od 5 do 6 let

Sportovní a atletická přípravka -  pro děti od 7 do 8 let

Atletika a míčové sporty - pro děti od 9 do 11 let


Tanečky  pro děti od 3,5 do 5 let

Tanec a taneční tvorba - pro děti od  6 do 9 let


Cirkusová ABECEDA  – základy gymnastiky  -  pro děti od 4 do 6  let

Cirkusová ABECEDA – gymnastika, pantomima a akrobacie  -  pro děti od 7 do 11 let


Jóga pro děti - pro děti od 4 – 6 let a od 7 do 11 let


Florbal s tátou - pro děti od 6 do 10 let

 

SPORTOVNÍ ABECEDA

Sportovní všestrannost – běhání, skákání, házení, ale také lezení, plazení, kutálení. Pohybové hry s míči  a dalšími pomůckami i bez nich, protahovací a uvolňovací cviky. Aktivity přispívají k celkovému rozvoji motoriky dětí a zdravému tělesnému vývoji v období růstu.

Cílem kroužku je plynule navázat na přirozené pohybové aktivity dětí. Snahou je postupné vštěpování a posilování schopností pro sportovní aktivity a vytváření trvalého pozitivního vztahu k pohybu a radostné hře ve skupině dalších dětí.  Děti zkouší aktivity, při kterých musí být pozorní, soustředit se, musí vnímat okolí a chápat základní souvislosti. Tyto schopnosti se pak úspěšně přenášejí i do ostatních, nesportovních aktivit.
Pro děti tohoto věku je typičtější hravost než soutěživost, obsah kroužku je proto vytvářen v tomto duchu.

ROZVRH LEKCÍ ->

 


SPORTOVNÍ A ATLETICKÁ PŔÍPRAVKA

Atletické a gymnastické dovednosti – běhání, házení a skákání, gymnastická cvičení a hrátky s míči.

 

  • Kroužek je  zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu dětí mladšího školního věku. Jedná se o rozvoj pohybových schopností hlavně koordinačních neboli obratnostních a rychlostních schopností. Děti se naučí základy sportovních disciplín.
  • Využíváme řadu načiní a nářadí, jako jsou švihadla, kloboučky, kužele, obruče, míče, žíněnky, lavičky, žebřiny (ribstole), švédské bedny atd., které poslouží hlavně pro rozvoj pohybových schopností a pro osvojení pohybových dovedností.
  • Hlavní cílem tohoto kroužku je, aby pohyb děti bavil a měly z něj radost, a také aby se naučily pravidelnému a zdravému pohybu.

ROZVRH LEKCÍ ->


ATLETIKA A MÍČOVÉ SPORTY

Atletické dovednosti – běhání, házení,  skákání atd.

Základy míčových sportů – basketbal, futsal (fotbal), volejbal, florbal, házená, vybíjená, softbal.

Kroužek je  zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu dětí mladšího školního věku. Jedná se o rozvoj pohybových schopností hlavně koordinačních neboli obratnostních a rychlostních schopností. Děti se naučí základy této sportovní disciplín.
Navíc se děti v tomto kroužku naučíš základy výše jmenovaných míčových her a jejich pravidla. Hodiny jsou tvořeny učením potřebných herních dovedností a hry samotné – vše zábavnou formou v duchu FAIR-PLAY.


Rozvoj všestranného pohybu, který děti potřebují, orientace v prostoru, předvídání situací a zlepšení koordinovaného pohybu. Kolektiv ve sportovních hrách, soupeření, vítězství, prohra – pro lepší zvládání vyhrocených situací, emocí. Fandění, podpora, radost z pohybu.

ROZVRH LEKCÍ ->


CIRKUSOVÁ ABECEDA 1 – základy gymnastiky

Divadlo – cirkus – 
pohyb všeho druhu: akrobacie, pantomima, balanc, úpoly. Hra s předměty nebo ve dvojici. Tvorba vlastního pohybového projevu v klaunském stylu. Vhodné pro rozvoj motorických schopností, koordinace pohybu, rovnováhy a vybití přebytečné energie. Lekce je zaměřená na tvořivost a poznání, uvolnění a zároveň zpevnění těla. Vše probíhá hravou formou a se zaměřením na individuální pohybovou kreativitu každého dítěte. Děti se učí bezpečnost jednotlivých cviků.
Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, obuv do tělocvičny

ROZVRH LEKCÍ ->

Cirkusová ABECEDA 2 – gymnastika, pantomima, akrobacie

DSC_0740

Divadelní a pohybový kurz děti.
Kurz základů nové, rychle se rozvíjející divadelní formy. Spojení cirkusových dovedností s herectvím.


  • Tento kurz je zaměřen hlavně na pozemní a párovou akrobacii, základy pantomimy, žonglování a klaunérie. Důraz se klade ale i na herecké jednání a vystupování před publikem.
  • Výuka cirkusových disciplín může výrazně přispět k psychomotorickému rozvoji dětí, koordinace pohybu, orientaci v prostoru, umění soustředit se a ke zlepšení fyzické dovednosti. A hlavně je to zábava.
  • V průběhu lekcí se budou vytvářet krátká autorská čísla, z kterých se na závěr vytvoří představení.
  • Vše probíhá hravou formou a se zaměřením na individuální pohybovou kreativitu každého studenta.

Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, obuv do tělocvičny

ROZVRH LEKCÍ ->


TANEČKY PRO NEJMENŠÍ

Náplní kroužku je zábavnou a hravou formou podporovat přirozené pohybové – taneční schopnosti dětí, dále bude rozvíjen jejich cit pro rytmus. Tanečky se děti naučí pomocí jednoduchých říkanek a písniček. Tancem se děti učí pracovat s vlastním tělem, koordinovat a ovládat své pohyby, zlepšuje se pohyblivost kloubů, posiluje svalstvo celého těla a je velkým přínosem pro dítě ve věku růstu.

Cílem kroužku je rozvíjet pohybové dovednosti dětí, orientaci v prostoru, kooperaci ve skupině, naučit děti základní taneční variace na lidové písně, cítit rytmus a pracovat s ním.

Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, cvičí se na boso nebo v ponožkách

ROZVRH LEKCÍ ->


TANEČKY S PRVKY JÓGY

Náplní kroužku je zábavnou a hravou formou podporovat přirozené pohybové – taneční schopnosti dětí. Děti se učí rovnováze, koordinaci a kooperaci ve dvojici i ve skupině za pomoci jógových zvířátek a jógových dětských her, které děti velmi baví. Stimulací je také hudba různého žánru. Tancem se děti učí pracovat s vlastním tělem, koordinovat a ovládat své pohyby, zlepšuje se pohyblivost kloubů, posiluje svalstvo celého těla a je velkým přínosem pro dítě ve věku růstu.

Cílem kroužku je rozvíjet pohybové dovednosti dětí, orientaci v prostoru, kooperaci ve skupině, naučit děti základy lidového, výrazového a moderního tance, cítit rytmus a pracovat s ním.

Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, cvičí se na boso nebo v ponožkách

ROZVRH LEKCÍ ->


MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC

DSC_0545

Taneční hodiny jsou zaměřeny na celkovou taneční průpravu. S dětmi cvičíme prvky z baletu, moderního tance, gymnastiky a jógy. Učíme se správnému držení těla. Věnujeme se naslouchání hudby, rytmice a vlastní improvizaci pohybu. Během roku také nacvičíme taneční sestavy na hudbu různých žánrů.

Cílem je individuální tvořivý přístup a zároveň skupinová práce směřující k přípravě společných tanečních vystoupení.


Potřebné vybavení: pohodlné oblečení, cvičky

ROZVRH LEKCÍ ->


FLORBAL S TÁTOU

Tuto lekci jsme vyhradili pro všechny příznivce florbalu. Pokud máte chuť si zahrát, přijďte na lekci a domluvíte se společně s hráči. Na lekci bude přítomen vždy jeden tatínek!Spolupracujeme se 2 tatínky – florbalovými nadšenci, kteří se těchto lekcí ujali.

S sebou si doneste obuv do tělocvičny a florbalku.

ROZVRH LEKCÍ ->


JÓGA PRO DĚTI

2012-05-21_19734

Lekce jógy pro děti probíhají v přátelské atmosféře, cvičení jsou propojena s básničkami, a rozvíjeny hrou. Každá lekce končí příběhem s poučením, který čte lektorka (děti se učí koncentraci a zklidnění) nebo malováním dětí (dětí vyjadřují své pocity a emoce). Není nutná předchozí zkušenost s jógou.


Jógová cvičení jsou prospěšná pro fyzické i psychické zdraví dětí. Jógové pozice působí na celkové zklidnění a vyladění organismu, zlepšují koncentraci, podporují správné držení těla, krevní oběh, posilují imunitní systém, působí pozitivně na funkci vnitřních orgánů, pomáhají odstranit únavu a vnitřní napětí.


Potřebné vybavení: polštářek a podložka, pohodlné oblečení, cvičí se na boso nebo v ponožkách

ROZVRH LEKCÍ ->

 

Facebook