Víceúčelové hřiště pro starší děti, mládež a dospělé

Víceúčelové hřiště pro starší děti, mládež i dospělé na Petřinách chybí. Na místo toho děti tráví čas doma, nebo ve škole, či cestují po jiných částech Prahy, kde tato hřiště existují.

Prostor vyhrazený pro toto hřiště by mělo být dobře dostupné všem obyvatelům Petřin a přilehlého okolí a dopravně bezpečné. Za takový prostor považujeme například část pozemku na Vypichu, který přiléhá k dopravnímu hřišti. Zde navrhujeme postavit skatepark. Inspirovali jsme se hřištěm na Babě.

 

Další možností je vybudovat sportoviště na hřišti ZŠ Petřiny sever.

Tuto možnost nám navrhl starosta MČ Prahy 6 pan Mgr. Ondřej Kolář.

Architekt Jiří Huška a zástupci školy a zástupci našeho spolku přišli s tímto návrhem:

ZS Petriny S_sportoviste varC+

V současné době je projekt pozastaven a to z různých důvodů, které nám nebyly sděleny oficiálně.

Proto vás chceme požádat o podporu. Pokud se vám projekt líbí, do konce června můžete v Dračí bráně  (ulice Křenova 11, Praha 6) podepsat petici.

Za celý tým, který se na tomto projektu už podílel, vám předem moc děkuji.

Jana Ohanková, ředitelka spolku