Společný den na zahradě – slavnost pro 3 generace

Tradiční slavnost na závěr sezóny.

kdy:    pondělí 9. června od 15:30 do 18:30 hodin
kde:     zahrada ZŠ Petřiny-sever

Můžete se těšit na:

  • Cirkus Sacra – představení s tvořivou dílnou pro děti http://www.sacracircus.cz/?clanek=2
  • vystoupení dětí z tanečních a cirkusových kroužků
  • tradiční ohýnek a opékání buřtíků