Respektovat a být respektován

TENTO KURZ BYL ZRUŠEN!

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.

7 setkání: 12., 14., 21., 27. března + 4., 11., 18. dubna
vždy od 17:30 hodin (délka 3 – 3,5 hodin)

VE SPOLUPRÁCI:
 se Společností pro mozkově kompatibilní vzdělání

LEKTORKY:
 PhDr. Dobromila Nevolová, Mgr. Eva Mikešová a PhDr. Lucie Dobešová

CENA:
a) 2780 Kč do 31. 1. (sleva z kurzovného 120,- a od nás dárek 2 volné vstupy na jakoukoli lekci z naší nabídky aktivit)

b) 2780 Kč do 18. 2. (sleva z kurzovného 120,-)

c) 2900 Kč do 1. 3. (na kurz se lze hlásit i po tomto datu a to jen v případě, že bude volno)

PLATBA:
na účet 233197422/0300  (nelze se přihlašovat jen na některá témata)

Variabilní symbol – 305. Do poznámky uveďte jméno + kurs respektovat
STORNO poplatek za neúčast na kurzy ve výši 30% z ceny kurzu od 1.3. 2013

PŘIHLÁŠKY:
zde přes registrační formulář

KDE:
ZŠ Petřiny Sever, Na Okraji 305, Praha 6 – Petřiny

(hudební učebna, přízemí. Přezutí nebo návleky na boty s sebou, děkujeme za pochopení.)

 

[divider]

 

Sdělování oprávněných požadavků

1. seminář – 12.3.2013 (úterý) 17.30 – 21.00

Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly. Rizikové způsoby komunikace I. Principy reagování tří částí mozku. Základní fakta o emocích I. Šest zásad dobré komunikace.

2. seminář – 14.3.2013 (čtvrtek) 17.30 – 21.00
Rizikové způsoby komunikace II. Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. Poslušnost a vzdor – vyjasnění pojmů, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. Dovednosti pro respektující komunikaci I.

3. seminář – 21.3.2013 (čtvrtek) 17.30 – 20.30
Dovednosti pro respektující komunikaci II.  Já-výrok a jeho funkce. Procvičování.

Emoce

4. seminář – 27.3.2013 (středa) 17.30 – 20.30
Základní fakta o emocích II. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce (zejména negativní) u druhých. Formy empatické reakce, procvičování. Zvládání vlastních emocí a jak to učit děti.

Způsoby Vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti

5. seminář – 4.4.2013 (čtvrtek) 17.30 – 20.30
Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí.

Jak vyjadřovat uznání a ocenění

6. seminář – 11.4.2013 (čtvrtek) 17.30 – 20.30
Vyjasnění  pojmů  odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy ocenění a zpětná vazba. Postupy při oceňování. Rizika soutěží.

Respektující Komunikace pro každý den

7. seminář – 18.4.2013 (čtvrtek) 17.30 – 20.30
Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích.

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.