KOMUNITNÍ AKTIVITY

SPOLEČNÝ DEN nenabízí pouze aktivity pro 3 generace, ale snaží se i o zvelebení prostředí, ve kterém působí a tím jsou PETŘINY.

Loni i letos jsem připravili ve spolupráci s našimi klienty 2 petice.

1. Petice – veřejny prostor a vanoční strom PETŘINY

2. Petice – víceúčelové hřiště pro starší děti PETŘINY j

Sbírání podpisů trvalo téměř rok a bylo v různých vlnách. Nejvíce podpisů jsem získali od rodičů žáků ZŠ Petřiny SEVER a to s velkou pomocí dětí z parlamentu. Koncem září jsme PETICE předali na MÚ Prahy 6.

Mile nás překvapila rychlost s jakou jsem dostali odpověď a pozvání na schůzku přímo k panu starostovi Prahy 6 Ondřejovi Kolářovi.

Výsledek:

1. HŘIŠTĚ

LISTOPAD 2015

Návrh na vybudování multifunkčního hřiště na současném sportovišti ZŠ Petřiny SEVER a jeho finanční podpora. V listopadu 2015 proběhla schůzky se zástupci školy, architektem J. Huška a zástupcem SPOLEČNÉHO DNE – Janou Ohankovou. Cílem těchto schůzek bylo navrhnout multifunkční hřiště a tento návrh předložit zástupcům MČ Prahy 6.

Březen 2016

Schůzka nad návrhem multifunkčního hřiště na sportovišti ZŠ Petřiny SEVER se zástupcem MČ Prahy 6 panem radním J. Lacinou, ředitelkou ZŠ Petřiny SEVER J. Kindlovou, panem architektem J. Huškem a ředitelkou Společného dne J. Ohankovou.

Skvěle připravený projekt byl přijat velmi pozitivně. Hlavní důvod je i v tom, že tento záměr nemá pouze škola, ale i občané Petřin a rodiče školy. V blízké budoucnosti bude probíhat jednání města a školy nad tímto návrhem. Budou hledat možnosti financování tohoto projektu.

2. Veřejný prostor na Petřinách

Listopad 2015

Prozkoumání možnosti umístění vánočního stromu podle námi navržených lokalit (Architekta J. Huška). A zvelebení prostoru v okolí vysokého, panelového domu před metrem, který je v majetku města. Navrhli jsem zlepšit parkování kolem tohoto domu a vybudování parku s prvkem vody. Tento parčík by navazoval na stávající hřiště za sklenářstvím.

Březen 2016

Tato problematika není v gesci pana radního. Odkázal nás na kolegu. Schůzka bude následovat.

Vaše pomoc i vaše návrhy nás zajímají. Pište nám na info@spolecnyden.cz